Československý komorní orchestr Praha


Jan Mráček studoval pražskou konzervatoř ve třídě prof. Dr. O. Stejskala a pražskou AMU absolvoval u prof. V. Snítila. Již v té době vystupoval s ČsKOP.

Po studiích byl 9 let členem Pražského komorního orchestru (PKO), poté jako zástupce koncertního mistra SOČRu v Praze. Od r. 1991 zastával 10 let funkci koncertního mistra a 5 let zástupce koncertního mistra Pražských symfoniků FOK, kde stále působí. Jako sólista spolupracoval a nahrával s předními orchestry jako je Český rozhlas a televize, Symfonický orch. hl. m. Prahy FOK, Symfonický orchestr RTS v Bělehradu a Komorní orchestr v Novém Sadu (Srbsko).

Jeho sólový repertoár zahrnuje všechny epochy, od baroka do moderních dob: díla Brucha, Suka, Mozarta, Bacha, Haydna, Beethovena, Brahmse atd. Koncertoval společně s významnými sólisty jako jsou houslista Václav Hudeček, violoncellisté Jiří Bárta, Jan Širc a Jiří Hošek, hobojistka Jana Brožková a také se svým synem, houslistou Janem Mráčkem ml.

Jan Mráček je velmi oblíbený u publika kvůli mimořádné schopnosti tvořit širokou barevnou škálu tónů, pro nápaditost a technickou dovednost. Má řadu nahrávek vydaných, mezi jiným, u firmy BMG VICTOR, INC. - Japonsko, CLARTON, MUSIC VARS - Praha, poslední z edice ČsKOP - koncerty pro dvoje housle a orchestr spolu s Václavem Hudečkem.

Je již pátým rokem předsedou poroty na celostátní hudební soutěži "Jarní petrklíč", v minulosti byl členem poroty houslové soutěže německých hudebních škol v Iserlohnu. Vedl i kurz komorní hudby na Akademii múzických umění v Bělehradu v r.2000.